Home

Samenhangend Behandelen gaat over effectieve samenwerking in de GGZ. Deze kan worden verbeterd door onder meer een slimme en afgestemde inzet van de verschillende vakdisciplines. Maar er moet ook gekeken worden naar de randvoorwaarden in de oppervlakte- en dieptestructuur van het team. Om hier een goed beeld van te vormen is een instrument ontwikkeld: de Checklist Samenhangend Behandelen.

De checklist bestaat uit vragen die gaan over de organisatie en de dynamiek: Is er een samenhang?

Toelichting checklist

Aanvraagformulier

Achtergrondinformatie