Achtergrond

In 2014 publiceerden A. Claassen en C. Janzing een artikel in tijdschrift Groepen: “Het effect van samenhangend behandelen: introductie van een model voor multidisciplinair werken in de GGz”.

Enkele quotes uit dit artikel geven de achtergrond goed weer:

‘De conclusies wijzen steeds in dezelfde richting: wanneer er geen samenhang is in de uitvoering van behandeling vindt eigenlijk geen behandeling plaats.’ (blz 26).

‘Onderzoek geeft steeds hetzelfde beeld: het ontbreken van procesbeschrijvingen en goed leiderschap gaat ten koste van productie, kwaliteit en de motivatie van medewerkers. Verbetering van de productiviteit door protocollen en nauwgezette werkvoorschriften en nauwkeurig omschreven procedures blijkt wel en niet effectief.’ (blz. 26)

‘Problemen in behandelorganisatie vinden hun oorsprong in de hier beschreven incongruentie tussen oppervlakte- en dieptestructuur. Hierdoor staat de mate van professionaliteit vaak onder druk. Het onderhoud binnen een behandeleenheid met een multidisciplinair behandelteam door onder meer beleidsdagen, externe consulten of intervisiebijeenkomsten, kan de organisatie van het behandelmilieu ‘schoon houden’. Met andere woorden omschreven houdt dit ‘schoon houden’ in dat de visie op psychopathologie, methoden, middelen en mensen vrij van persoonlijke voorkeuren en slordigheden blijft.’ (blz. 31).

Download artikel: Het effect van samenhangend behandelen – Claassen & Janzing

Een artikel van A. Claassen en F. Que gaat in op het mentaliserend vermogen van een team:

Download artikel: Het mentaliserend vermogen van een team – Claassen & Que

Voor bespreking van de uitslag in het team is het misschien handig om de checklist erbij te houden.

Download: Checklist-Samenhangend-Behandelen-v.1.0-jan-2021