Checklist

Aanleiding en doel
Er is betrekkelijk weinig bekend over de effecten van het wel of niet samenhangend, door meerdere disciplines in een GGZ-team. In de literatuur wordt er wel gewezen op het belang van goede samenhang,  maar hoe doe je dit? Deze common sense over hoe we de zorg rondom cliënten organiseren vanuit een multidisciplinair team wordt door ons, via het aanbieden van deze checklist aan teams, als onderzoeksonderwerp opgepakt.

Deze checklist bestaat uit twee delen: vragen over de oppervlakte- en dieptestructuur. Deel 1 (oppervlaktestructuur) zijn vragen naar hoe de taken zijn omschreven en geregeld van het team. Deel 2 (dieptestructuur) zijn vragen naar de teamprocessen en dynamieken.
De hypothese is dat wanneer de taak van de afdeling duidelijk is, er minder problemen zijn onderling op de werkvloer en vice versa.

Wat krijgt u er voor terug?
U krijgt van ons na ongeveer twee weken een uitslag over hoe het team de vragenlijst heeft ingevuld. Dit kan reden zijn om verder te praten over de organisatie van en/of de dynamiek in het team.
Bij voldoende respons kunnen wij de checklist valideren. Na validatie kunnen wij analyses geven over de plussen en minnen in het team. Dit onderzoek hopen wij in de loop van 2018 te kunnen publiceren.

De enquetemodule werkt via Google-forms. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Waarom aanmelden?
U wilt uw team aanmelden om deel te nemen aan het onderzoek naar samenhang. Wij gaan er van uit dat u een reden heeft om uw team te vragen deze checklist in te vullen. Het kan zijn vanwege een opdracht vanuit management in de GGZ, vanwege interesse in uw team, vanwege een teamcoachingstraject, of om de samenwerking op de agenda te krijgen.
Belangrijk is om deze reden te communiceren naar uw team zodat men is ingelicht en snapt waarom er 15 minuten van hun tijd wordt gevraagd.

Wat hebben wij nodig?
1. de  e-mailadressen van uw teamleden.
2. antwoord op de vraag waarom u deze mensen als uw team beschouwt.
3. toestemming voor het geanonimiseerd verwerken van de gegevens.

Wij bieden
Wij garanderen de anonimiteit. Vanuit de gegevens die worden teruggekoppeld zijn geen individuele medewerkers te herleiden. De verstrekte contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de checklist en van de rapportage.

De vragenlijst moet binnen een week worden ingevuld, daarna wordt deze gesloten. We doen ons best om binnen twee weken na sluiting een rapport met de scores te sturen.

Aanvraagformulier